ผู้จัดจำหน่าย

Daiichi-Sankyo Distributor

http://www.daiichisankyo.co.th

     บริษัท ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จำกัด เป็น บริษัทตัวแทนจำหน่าย นำเข้า และส่งออกผลิตภัณฑ์กลุ่มยาระดับโลก ที่มีต้นกำเนิดขององค์กรในประเทศญี่ปุ่น ให้บริการ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ทีี่มีมากกว่า 100 ปี บริษัทสาขาของบริษัท ไดอิจิ ซังเคียว จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ. 2537 ในประเทศไทย และมีส่วนในปรัชญาของไดอิจิ ในฐานะสมาชิกของเครือไดอิจิ  เพื่อช่วยสนับสนุนสนุนเรื่องสุขอนามัย และวัฒนธรรมของโลก นอกจากนั้น กรรมการบริษัท และลูกจ้างทุกคนต้องเข้าใจ และปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการดำเนินงานของ DSTH เหล่านี้  ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมถูกต้องในฐานะสมาชิกของเครือไดอิจิ เป็นหลักชี้นำในการปฏิบัติงาน