ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือแพทย์

กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือแพทย์ ซึ่งได้มีการนำอุปกรณ์ทำความสะอาดโพรงจมูก โดยได้นำผลิตภัณฑ์มาริเมอร์ (Marimer) มาจัดจำหน่าย  มาริเมอร์ คือ สารละลายจากน้ำทะเลเจือจาง สำหรับพ่น หรือล้างจมูก ปราศจากเชื้อ 100 % เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของโพรงจมูก ช่วยลดอาการจมูกแห้ง หรืออาการคัดแน่นจมูก เพิ่มความชุ่มชื่นให้กับเยื่อบุจมูก และสามารถใช้ร่วมกับการรักษาโรคติดเชื้อทางหู คอ และจมูก ( ENT infections)

 

 

Marimer Hypertonic

สเปรย์น้ำทะเลเจือจางพ่นหรือล้างจมูก ปราศจากเชื้อ 100%มีความเข้มข้นของเกลือ 9 กรัม/ลิตร ซึ่งเท่ากันกับของเหลวในร่างกายจึงทำให้ไม่ระคายเคืองเยื่อบุโพรงจมูก  ช่วยลดอาการคัดแน่นจมูก

รายละเอียดเพิ่มเติม…

 

 

 

 

Marimer Hypertonic

สเปรย์น้ำทะเลเจือจางพ่นหรือล้างจมูก ปราศจากเชื้อ 100%มีความเข้มข้นของเกลือ 22 กรัม/ลิตรช่วยลดอาการคัดแน่นจมูกและเยื่อบุโพรงจมูกบวม แดง ร่วมด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม…

 

 

 

marimer

 

Marimer Hypertonic Baby

สเปรย์น้ำทะเลเจือจางพ่นหรือล้างจมูก ปราศจากเชื้อ 100% มีความเข้มข้นของเกลือ 9 กรัม/ลิตรซึ่งเท่ากันกับของเหลวในร่างกาย จึงทำให้ไม่ระคายเคืองเยื่อบุโพรงจมูก ช่วยลดอาการคัดแน่นจมูก

 

 

marimer

 

Marimer Unidoses

มาริเมอร์ รูปแบบหยด สารละลายน้ำทะเลเจือจางปราศจากเชื้อ 100% มีความเข้มข้นของเกลือ 9 กรัม/ลิตร ซึ่งเท่ากันกับของเหลวในร่างกายจึงทำให้ไม่ระคายเคืองเยื่อบุโพรงจมูก  ช่วยลดอาการคัดแน่นจมูก

รายละเอียดเพิ่มเติม…

 

 

ข้อมูลจาก www.marimer.in.th