บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด หนึ่งในผู้นำด้านบริหารจัดการ ด้านการตลาด การจัดจำหน่ายผู้นำเข้าและส่งออก เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์  เพื่อสุขภาพระดับโลกในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญกว่า 30 ปี พร้อมทีมงานที่แข็งแกร่งทั้งทีมขายโรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยาร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และช่องทางค้าปลีกอื่นๆ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวกับการบริการทางสาธารณสุข จนเป็นที่ไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำนานาประเทศในยุโรป และเอเชียให้บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการนำเข้าและนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด และจัดจำหน่าย รวมถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา