วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ด้วยทีมงานที่แข็งแกร่งและประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 30 ปี สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ ในฐานะเป็นบริษัทชั้นนำในด้าน ผู้แทนจำหน่าย ผู้นำเข้าและส่งออก เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ แบบครบวงจร ด้วยการบริหารการจัดการด้านการตลาด ตรงกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมตลาดอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมทีมขายที่มีประสิทธิภาพ และมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับลูกค้า ตลอดจนการบริการด้วยใจที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ จำทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ และครอบครองส่วนแบ่งในตลาดในชั้นแนวหน้าของประเทศไทย

วิสัยทัศน์

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการที่จะเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของผู้ให้บริการ ผู้บริหารจัดการด้านการตลาดเวชภัณฑ์ยา เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และเป็นหนึ่งในห้าอันดับแรกของผู้แทนจำหน่าย ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยแสวงหาสินค้าที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ พร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย โดยมีพนักงานที่พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเป็นบริษัทที่ได้รับความเชื่อถือและไว้ว่างใจสูงสุดจากลูกค้า ผู้บริโภค พันธมิตรธุรกิจ และพนักงาน

พันธกิจ

 1. มุ่งเน้นคุณภาพของสินค้าและการบริการที่เป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า
 2. ขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ สร้างตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
 3. รักษาระดับความเชื่อถือและไว้วางใจสูงสุดจากคู่ค้าและผู้บริโภค
 4. พัฒนาและรักษาคุณค่าหลักขององค์กร อันประกอบไปด้วย

vision ohiคุณค่าหลักขององค์กร

 1. สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยหัวใจบริการ
 2. สร้างวัฒนธรรมในการทำงานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 3. สร้างวัฒนธรรมการทำงานด้วยความรู้สึกสนุกและมีความสุข
 4. สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 5. สร้างกระบวนการติดต่อสื่อสารอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ
 6. สนับสนุนให้เกิดความหลากหลายในหน้าที่และความรับผิดชอบ

 

พันธสัญญา

 1. จัดหาผู้แทนขายผลิตภัณฑ์เฉพาะทางเพื่อช่วยทำการตลาดและกระจายสินค้าให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ
 2. จัดงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกส่วน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า
 3. ให้บริการในการจัดส่งสินค้าครบวงจรอย่างตรงเวลาและมีคุณภาพ
 4. เพิ่มขีดความสามารถทางด้านสารสนเทศเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า
 5. พัฒนาความสามารถในทุกด้านเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านการให้บริการแก่ลูกค้า

ความมุ่งหวังในอนาคต

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด มุ่งหวังที่จะขยายธุรกิจหลักของบริษัทที่มีอยู่ในประเทศไทย ด้านผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การบริหารและจัดการด้านการตลาด โดยมีแผนงานที่จะเพิ่มช่องทางจำหน่าย จากการขยายฐานตลาดใหม่โดยส่งออกผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ไปยังประเทศใกล้เคียงในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อให้เป็น บริษัทผู้นำตลาดอุตสหกรรมเวชภัณฑ์เวชภัณฑ์ยาเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เพื่อลูกหลาน แบบครบวงจรในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้  ทั้งนี้บริษัทฯ มีความมุ่งหวังว่า ความเจริญเติมโตรุ่งเรืองของบริษัทในอนาคต จะก้าวไปพร้อมกับความเจริญเติบโตรุ่งเรืองของลูกค้า ผู้บริโภค และกลุ่มพันธมิตรของเรา